Bc. Petra TOMANOVÁ

Diplomová práce

Dysfunkční rodina a její vliv na vývoj dítěte

Dysfunctional family and her impact on the child development
Anotace:
Diplomová práce je věnována problematice rodiny. Připomíná společenský a historický kontext současného rodinného života. Definuje rodinu, vymezuje její funkce, hodnotí a klasifikuje ji z hlediska funkčnosti. Zabývá se vývojem dítěte v prostředí rodiny, významem rodiny pro dítě. Definuje dysfunkční rodinu, uvádí některé typy dysfunkčních rodin a sleduje jejich vliv na vývoj dítěte. V diplomové práci …více
Abstract:
The thesis is concerned with family issues. It recalls the social and historical context of contemporary family life. It defines a family, specifies its function and evaluates and classifies it in terms of functionality. It deals with child's development in the family environment and the importance of family for a child. It defines a dysfunctional family, lists some types of dysfunctional families …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2012
Zveřejnit od: 29. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMANOVÁ, Petra. Dysfunkční rodina a její vliv na vývoj dítěte. Brno, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika