Tomáš KUREČKA

Bakalářská práce

Výuka základů objektově orientovaného programování

E-learning course of object-oriented programming
Anotace:
Mojí bakalářskou prací bylo vytvořit kurz, který se týká objektově orientovaného programování, přesněji jeho prvků. Mezi jeho prvky patří pojmy, jakými jsou: třída, objekt, dědičnost, zapouzdření a polymorfismus. Kurz obsahuje lekce k daným pojmům, ve kterých je obsažena teorie k jednotlivé problematice, ale také nechybí výukové materiály a pomůcky, jako jsou videotutoriály, pomůcky tvořené ve flashi …více
Abstract:
My thesis was to create a course that covers object-oriented programming, specifically his elements. Among his features include concepts such as class, object, inheritance, encapsulation and polymorphism. The course includes lessons for terms in which it?s contained theory to individual issues, but also includes teaching materials and tools, such as videotutorials, tools in flash, presentations, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 7. 2013
Zveřejnit od: 5. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Ingrid Nagyová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUREČKA, Tomáš. Výuka základů objektově orientovaného programování. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.7.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 7. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta