Theses 

Komprese a podobnost GPS trajektorií – Bc. Michael Le

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michael Le

Diplomová práce

Komprese a podobnost GPS trajektorií

GPS Trajectory Compression and Similarity

Anotace: Globální pozicovací systém (GPS) je známý pro své použití při navigaci v silniční dopravě. V poslední době došlo k rozšíření GPS modulů do mobilních zařízení, což otevřelo nové možnosti využití tohoto systému, mj. v sociálních sítích apod. Z těchto zařízení je možné získat obrovské množství dat o poloze uživatele. Tato data lze ukládat a dále zpracovávat. Častým požadavkem při ukládání dat je efektivní využití úložného média, kterého je možné dosáhnout pomocí komprese. Při zpracování dat je také mnohdy potřebné určit podobnost dvou trajektorií (např. při vyhledávání, indexaci apod.). Podobnost lze určit na základě podobnostní funkce. Tato diplomová práce se zabývá kompresí a určováním podobnosti trajektorií nejen z teoretického, ale i empirického hlediska.

Abstract: Global Positioning System (GPS) is well-known for its use in a car navigation. Recently, GPS has expanded to many mobile devices, so new possibilities of GPS application have emerged, e. g. in social networks etc. It is also possible to gather an enormous amount of data about the location of a user from these devices. These data can be persisted and processed further. The common requirement is to store data effectively on storage media which can be achieved by compression techniques. While processing data, it might also be necessary to calculate the similarity between two trajectories (in searching, indexing). The similarity can be determined by a similarity function. The main topic of this thesis is compression and similarity determination of trajectories from both theoretical and empirical point of view.

Klíčová slova: GPS, trajektorie, komprese, podobnost

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:00, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz