Bc. Michael Le

Diplomová práce

Komprese a podobnost GPS trajektorií

GPS Trajectory Compression and Similarity
Anotace:
Globální pozicovací systém (GPS) je známý pro své použití při navigaci v silniční dopravě. V poslední době došlo k rozšíření GPS modulů do mobilních zařízení, což otevřelo nové možnosti využití tohoto systému, mj. v sociálních sítích apod. Z těchto zařízení je možné získat obrovské množství dat o poloze uživatele. Tato data lze ukládat a dále zpracovávat. Častým požadavkem při ukládání dat je efektivní …více
Abstract:
Global Positioning System (GPS) is well-known for its use in a car navigation. Recently, GPS has expanded to many mobile devices, so new possibilities of GPS application have emerged, e. g. in social networks etc. It is also possible to gather an enormous amount of data about the location of a user from these devices. These data can be persisted and processed further. The common requirement is to store …více
 

Klíčová slova

GPS trajektorie komprese podobnost
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky