Radim Straka

Master's thesis

Návrh možností analýzy a prezentace dat se zaměřením na sportovní odvětví

Design of solution focusing on analysis and presentation of sports data
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření analytické aplikace v nástroji Power BI, která se zabývá sportovními, respektive basketbalovými statistikami z basketbalové ligy NBA. K vytvoření aplikace je nutné načerpat teoretické znalosti z oblastí vizualizace dat a basketbalové analytiky. Dále je pro vytvoření aplikace nutné vytvořit malé Business Intelligence řešení, které získává, transformuje …more
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is to create an analytical application in the Power BI tool which deals with sports data. Specifically, with basketball statistics from basketball league called NBA. To develop such an application, it is necessary to acquire theoretical knowledge from data visualization and basketball analysis. It is also crucial to create a small Business Intelligence solution that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 2. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: Jan Pour
  • Reader: Ján Zajíc

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72412