Ing. Dita Přikrylová

Diplomová práce

Business intelligence models for capturing and analysis of enterprise marketing data

Business intelligence models for capturing and analysis of enterprise marketing data
Anotace:
Cíl této práce se vymezuje na analýzu klíčových, často nestrukturovaných, marketingových dat ovlivňujících strategická rozhodování v menších organizacích a zhodnotit existující přístupy a business intelligence nástroje ke zpracování marketingových dat. Na základě výsledků analýzy je navržena architektura a dynamika modelu rozhodovacího prostředí pro marketingovou oblast. Model je dále testován na základě …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse key, often unstructured and multi-sourced, marketing data affecting strategic marketing decisions in small-scale organizations and to summarize existing approaches and business intelligence tools for marketing data processing in respect to this problem. Based on these findings, a model framework for a marketing decision-making environment is designed and its architecture …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky