Theses 

Umírání a smrt v intenzivní medicíně – Bc. Iveta Kneeová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Iveta Kneeová

Diplomová práce

Umírání a smrt v intenzivní medicíně

Dying and death in intensive medicine

Anotace: Diplomová práce je svým obsahem rozdělena do dvou částí (teoretické a praktické). Teoretická část se zabývá problematikou umírání a smrti v intenzivní medicíně (historická fakta, definice umírání a smrti, modely umírání, potřebami umírajících), dále na specifika ošetřovatelské péče o umírající pacienty s ohledem na problematiku intenzivní medicíny. Empirická část byla zpracována na podkladě nestandardizovaného (originálního) dotazníkového šetření jako jedné z metod kvantitativního průzkumu. Jejím cílem bylo zmapovat nejen pocity a zájem sester o problematiku umírání a smrti, ale i identifikaci rizikových oblastí v péči o umírající na odděleních intenzivní medicíny.

Abstract: The thesis is its content divided into two parts ( theoretical and practical). The theoretical part deals with the issue of death and dying in intensive care (historical facts, definitions of death and dying, dying models, the needs of the dying) as well as specifics of nursing care for dying patients and the issue of Intensive Care Medicine. The empirical part was prepared on the basis of non - standardized questionnaire as one of the methods of quantitative research. Its aim was to explore the feelings of nurses at a meeting with dying and death, identification of risk areas for the dying and the interests of nurses working in intensive medicine in this issue.

Klíčová slova: umírání, smrt, ošetřovatelská péče, umírající, všeobecná sestra, intenzivní medicína dying and death, nursing care, general nurse, intensive medicine

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:05, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz