Bc. David Petrúsek

Diplomová práce

Paliativní péče v intenzivní medicíně a etické problémy spojené s kategorizací pacientů

Palliative Care in Intensive Medicine and Ethical Issues related to Patients Categorization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou paliativní péče v intenzivní medicíně a etickým problémům spojených s kategorizací pacientů. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako: paliativní péče, práva pacientů v oblasti paliativní péče, kategorizace pacientů v intenzivní péči, potřeby pacientů a jejich rodinných příslušníků, bolest a její léčba, analgezie a sedace na jednotce intenzivní péče …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of palliative care in intensive medicine and ethical problems connected with patient categorization. The theoretical part defines basic terms such as: palliative care, patients' rights in palliative care, categorization of patients in intensive care, needs of patients and their family members, pain and its treatment, analgesia and sedation in the intensive care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Knechtová
  • Oponent: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče