Mgr. Gabriela Mencová

Bachelor's thesis

Vliv stresu na výživové chování

Stress influence on the eating behaviour
Anotácia:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vliv stresu na výživové chování. V teoretické části jsou popsány základní informace o stresu, jeho typech, projevech i adaptace na něj. Dále je objasněno výživové chování, endokrinní regulace i systém odměny. Cílem práce bylo zjistit, zda a jak se mění stravovací návyky studentů vysokých škol ČR pod vlivem zkouškového stresu.
Abstract:
This bachelor thesis is aimed on effect of stress on eating behaviour.In theoretical part are described the basic information about stress and adaptation on it. Then is explained the nutrition behaviour, endocrine regulation and reward system. The aim of this thesis was to find out, whether and how stress affects eating behaviour of university students under examination stress in the Czech republic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedúci: Mgr. Lucie Martykánová
  • Oponent: Mgr. Veronika Suchodolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta