Ivana Kubelková

Bakalářská práce

Porovnání společností JITEX a.s. a OTAVAN Třeboň a.s. bankrotními a bonitními modely

Comparison of companies JITEX a.s. and OTAVAN Třeboň a.s. trough bankruptcy and solvency models
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na bankrotní a bonitní modely. V práci je jich použito celkem 14. Práce obsahuje dvě základní části. Teoretická část popisuje obecně finanční analýzu, historii predikčních modelů a podává základní informace o jednotlivých modelech. Hlavním cílem praktické části je především aplikace a porovnání jednotlivých bankrotních a bonitních modelů.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on bankruptcy and solvency models. Just 14 models were applied. Thesis has two main parts. The theoretical part describes financial analysis and history of bankruptcy prediction models. It provides us with general information about models. The main goal of the practical part is application and comparison of bankruptcy and solvency models.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: Blanka Kolářová
  • Oponent: Jiří Kotáb

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20479