Bc. Lucie TREJBALOVÁ

Diplomová práce

Controlling likvidity a cash-flow ve zvoleném podniku

Controlling liquidity and cash-flow in a selected company
Anotace:
Cílem této práce je controlling likvidity a cash-flow ve zvoleném podniku. Analyzovaným podnikem je společnost LaserTherm zabývající se zejména aplikací laserových technologií v praxi. Obsah práce zahrnuje nejprve základní informace o společnosti, její historii a záběr její činnosti. Následně je analyzováno okolí společnosti a jsou identifikovány faktory, které na společnost působí. V rámci analýzy …více
Abstract:
The aim of this work is controlling liquidity and cash-flow in a selected company. Analyzed company is LaserTherm dealing mainly with applications of laser technology in practice. The content of the work involves first basic information about the company, its history and scope of its activities. Then is analyzed the company's environment and identifies factors, which the company operates. The analysis …více
 

Klíčová slova

controlling likvidita cash-flow
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Červený, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TREJBALOVÁ, Lucie. Controlling likvidity a cash-flow ve zvoleném podniku. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management