Theses 

Život svobodné matky v současné české společnosti – Alexandra VICENÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Alexandra VICENÍKOVÁ

Bakalářská práce

Život svobodné matky v současné české společnosti

Life of a single mother in today´s czech society

Anotace: Svoji bakalářskou práci jsem zaměřila na problémy neúplné rodiny. Zejména pak na svobodné matky, které zůstaly se svými dětmi sami. Jejím obsahem jsou aktuální problémy, se kterými se tyto ženy potýkají a také to, jak na ně pohlíží nejen současná Česká společnost, ale také jejich blízcí. Další oblastí, kterou se zabývám, jsou podmínky, potřeby a možnosti této neúplné rodiny v soudobé společnosti. Ty se následně snažím přiblížit prostřednictvím rozhovorů s ženami, které se v této nelehké situaci octly.

Abstract: My bachelor thesis focuses on the problems of single-parent families. In particular, the single mothers who stayed with their children alone. It describes the current problems that these women face and how they are being seen not only by todays Czech society, but also their loved ones. Another area that I mention and cover in my thesis, are the conditions, needs and possibilities of single-parent families in the current society. I try to describe and explain these through interviews with women who go through this difficult situation themselves.

Klíčová slova: svobodná matka, otec, dítě, rodina, nesezdaná soužití, neúplná rodina, společnost, školský systém, podpora státu

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Sýkora, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35470 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

VICENÍKOVÁ, Alexandra. Život svobodné matky v současné české společnosti. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 09:18, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz