Theses 

Družstvo jako forma sdružování ekonomických subjektů – JUDr. Bc. Martin Stančík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JUDr. Bc. Martin Stančík

Bakalářská práce

Družstvo jako forma sdružování ekonomických subjektů

Cooperative as a form of economic subjects cooperation

Anotace: Předmětem bakalářské práce: „Družstvo jako forma sdružování ekonomických subjektů“ je popis a analýza družstva jako podnikatelského subjektu. V první části práce je uveden nezbytný teoretický základ týkající se úpravy družstev na území České republiky spolu s krátkým exkurzem do historie. Ve druhé části je následně provedena analýza Agrodružstva Morkovice jako reálného podnikatelského subjektu. Cílem práce je zpracovat teoretický koncept družstva a využít jej k analýze činnosti reálného družstva.

Abstract: The subject of this thesis: “Cooperative as a form of economic subjects cooperation” is description and analysis of the Cooperative as a business entity. In the first part of this thesis we will find necessary basics regarding to regulation of Cooperatives in the Czech Republic with brief excursion into history. The second part of the thesis is focused on financial analysis of Agrodruzstvo Morkovice as a real business entity. The purpose of this thesis is to compile the theoretical concept of Cooperative and use it for the analysis of real Cooperative.

Klíčová slova: družstvo, zemědělské družstvo, finanční analýza, výhody a nevýhody družstva, Cooperative, agricultural Cooperative, financial analysis, advantages and disadvantages of Cooperative

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz