Lenka Kurcová

Bakalářská práce

J. A. Štěpán a jeho klavírní tvorba využitelná na ZUŠ

Josef Antonín Štěpán and His Piano Work Applicable for Elementary Music Schools
Anotace:
Bakalářská práce „ Josef Antonín Štěpán a jeho klavírní tvorba využitelná na ZUŠ“ se zabývá osobností Josefa Antonína Štěpána, pojednává o jeho životě a skladebném odkazu. Krátce charakterizuje autorovo dílo a zaměřuje se na vydané skladby, vhodné pro žáky ZUŠ. V závěru jsou shrnuty kompoziční rysy skladatele s typickými prvky jeho tvorby.
Abstract:
Bachelor thesis „Josef Antonín Štěpán and His Piano Work Applicable for Elementary Music Schools” deals with the personality of Josef Antonín Štěpán and treats of his life and legacy as a composer. It briefly characterizes his work and focuses on published piano works suitable for students of elementary music schools. In the resume we can find the compositional features of the composer with typical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Josefa Hloušková
  • Oponent: prof. MgA. Alena Vlasáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/pnlfx/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Klavírní pedagogika