Bc. Erika Hoppanová

Bachelor's thesis

Účetní a daňové aspekty rezerv v důlní činnosti

Accounting and tax apects of provisions in mining industry
Abstract:
The goal of the submitted thesis „ Accounting and tax aspects of reserve formation in mining business“ is to analyze the creation of reserves in the company Upper Nitra mines in Priviedza, joint-stock company. The first part is concentrated on summarizing theoretical knowledge of reserves, their accounting and tax interpretation while focusing on reserves in mining industry. In the practical part activities …more
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Účetní a daňové aspekty rezerv v důlní činnosti“ je analýza tvorby rezerv v podniku Hornonitrianske bane Prievidza, akciová spoločnosť. Prvá časť je zameraná na zhrnutie teoretických poznatkov z oblasti rezerv, ich účtovné a daňové pojatie, so zameraním na rezervy vznikajúce v banskej činnosti. V praktickej časti je v stručnosti predstavená činnosť podniku a následne analyzovaná …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta