Jitka Urcová

Diplomová práce

Řešení příměstské autobusové dopravy ve vybrané oblasti

Solution of Suburban Bus Transport Services in Selected Area
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na řešení příměstské hromadné dopravy v oblasti Nový Jičín – Kopřivnice – Frenštát pod Radhoštěm. Cílem práce je navrhnout linky tak, aby se snížil počet vozidel potřebných na obsluhu dopravní sítě. Optimalizace sítě linek je řešena pomocí lineárních modelů. Na základě zjištěných údajů je sestaven jízdní řád pro vybrané linky.
Abstract:
This thesis is focused on solving suburban public transport in Nový Jičín - Kopřivnice – Frenštát pod Radhoštěm. The goal is to design a line, in order to reduce the number of vehicles needed to operate the transport network. Optimisation of route network is solved using linear models. Based on the data compiled timetable for the link .
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Ivana Olivková
  • Oponent: Dušan Teichmann

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie