Bc. Andrei Alkhou

Master's thesis

Příprava nanovlákenných materiálů z chemicky modifikované kyseliny hyaluronové s vázanými antioxidačními látkami

Nanofibrous materials prepared from chemically modiffied hyaluronic acid with bound antioxidants
Abstract:
Tato práce se zabývá přípravou nanovlákenných materiálů z chemicky modifikované kyseliny hyaluronové s vázanými antioxidačními látkami. V teoretické části je popsána kyselina hyaluronová, antioxidanty, nanomateriály a možnosti jejich charakterizace. Praktická část je zaměřena na přípravu nanovláken z derivátů kyseliny hyaluronové a na metody používané k jejich charakterizaci pomocí vybraných analytických …more
Abstract:
This thesis is focuses on the preparation of nanofiber materials from chemically modified hyaluronic acid with bound antioxidants. The theoretical part describes hyaluronic acid, antioxidants, nanomaterials and possibilities of their characterization. The practical part is focuses on preparation of nanofibers with hyaluronic acid derivatives and methods used for their characterization by selected analytical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Alkhou, Andrei. Příprava nanovlákenných materiálů z chemicky modifikované kyseliny hyaluronové s vázanými antioxidačními látkami. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická