Marek Pszczolka

Diplomová práce

Aplikace pro měření přenosové rychlosti ze souborového serveru v datových mobilních sítích

Application for Measurement of Bitrate from File Server in Mobile Network
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na měření přenosové rychlosti datových přenosů mezi souborovým serverem a klientem v prostředí mobilních datových sítí. Měření přenosové rychlosti je v tomto případě probíhá založeno na konceptu pevné doby pro datové přenosy (FDTT). Tento koncept je blíže popsán v doporučení ETSI TR 102 678. Před každým měřením je tedy nutné stanovit neměnný časový interval, během kterého …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the bitrate measurement of data transfers between file server and client in mobile data neworks enviroment. Bitrate measurement is in this case based on fixed data transfer time concept (FDTT). This concept is closely described in technical report ETSI TR 102 678. Before each measurement is necessary to determine fixed amount of time, during which is bitrate measured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Libor Michalek
  • Oponent: Radek Penížek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie