Daniel Heneberg

Diplomová práce

Komunikace a datové přenosy pomocí USB 3.0 a Wireless USB

Communication and data transmission via USB 3.0 and Wireless USB
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl vysvětlit datovou komunikaci pomocí nových rozhraní USB, drátového USB 3.0 a bezdrátového WUSB. Teoretická část obsahuje stručně shrnutou historii USB a důvody využití univerzálního rozhraní, popisuje funkce fyzické, linkové a protokolové vrstvy u obou rozhraní a u WUSB je vysvětlena i použitá bezdrátová technologie UWB a způsoby navázání prvního spojení. Praktická část …více
Abstract:
This thesis aims at the explaination of the data communication using the new USB, wired USB 3.0 and wireless WUSB interfaces. The theoretical part contains briefly summarized history of USB and reasons for using the USB universal interface. Functions of the physical, link and protocol layers at both interfaces are described. In the part dedicated to WUSB, also the used wireless technology UWB and ways …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Pavel Nevlud
  • Oponent: Lukáš Kapičák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika