Bc. Alice Koubová

Diplomová práce

Založení a provoz neziskové organizace

Establishment and operation of non-profit organization
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá způsobem, jakým se zakládá nezisková organizace a jejím provozem. Provozem je míněn zejména způsob a forma financovaní, dále také formy získávání těchto finančních prostředků. Definován je zde pojem nezisková organizace, dárcovství a sponzorství, reklama, public relations, sociální a sdílený marketing. Dále jsem v práci rozebrala druhy neziskových organizací, příklady …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the way which it is based nonprofit organization and its operation. Operation is meant especially the manner and form of financing, as well as forms for making these funds. I defined the notion of a non-profit organization, donations and sponsorship, advertising, public relations, social marketing and shared. I also worked on the types of non-profit organizations, examples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze