Mgr. Zuzana Šebečková

Bakalářská práce

Přesahy profesního života sociálních pracovníků OSPOD do jejich osobního života

Overlaps of the professional life of social workers OSPOD to their personal life
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o přesahu profesního života sociálních pracovníků OSPOD do jejich osobního života. Konkrétně je cílem práce zjistit, zda a jakým způsobem profesní život sociálních pracovníků OSPOD ovlivňuje jejich osobní život. V teoretické části jsou představeny základní pojmy vztahující se k základní výzkumné otázce, a to profese sociální práce, profesní život sociálních pracovníků OSPOD …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the overlap of professional life of social workers OSPOD to their personal life. Specifically, the aim of the thesis is to find out how does professional life influence the personal life of social workers OSPOD. The theoretical part of the thesis introduces the basic concepts related to the thesis´aim, namely profession social work, professional life of social workers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Vladislava Vondrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií