Kateřina Štěpánková

Bakalářská práce

Stranický euroskepticismus v Německu a jeho projevy ve volbách 2017

Party-based Euroscepticism in Germany and its manifestations in the elections 2017
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou stranického euroskepticismu v Německu a jeho projevy ve volbách, které proběhly v Německu na podzim roku 2017. Práce definuje pojem euroskepticismus a popisuje teorie zabývající se rozdělením euroskepticismu. Poté stručně popisuje stranický systém Spolkové republiky Německo, jeho historický vývoj a seznamuje čtenáře s hlavními německými politickými stranami. Následuje …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of the party-based euroscepticism in Germany and its manifestations in the elections that took place in Germany in autumn 2017. The thesis defines the term euroscepticism and describes theories dealing with division of the euroscepticism. Afterwards it describes briefly party's system of the Federal Republic of Germany, its historical development and it acquaints …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Jan Němec
  • Oponent: Daniel Kný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72530