Ing. Yweta DROBČINSKÁ

Bakalářská práce

Formální vzdělávání dospělých v Moravskoslezském kraji

The formal adult education in the Moravian-silesian region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá formálním vzděláváním dospělých v Moravskoslezském kraji. V teoretické části jsou vymezeny pojmy učení, vzdělávání, celoživotního učení, formálního vzdělávání dospělých v České republice a v Moravskoslezském kraji. Jsou zde charakterizovány formy vzdělávání dospělých, dokumenty, které se k tomuto typu vzdělávání vztahují, a strategie vzdělávání v Moravskoslezském kraji. V …více
Abstract:
The bachelor thesisdeals with the formal adult education in the Moravian-Silesian region. The theoretical part defines the concepts of learning, education, lifelong learning and formal adult education in the Czech Republic and in the Moravian-Silesian region. This part defines the forms of adult education and the documents, which are related to this type of education. The strategy of education in Moravian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Kowaliková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DROBČINSKÁ, Yweta. Formální vzdělávání dospělých v Moravskoslezském kraji. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií