Sabina Vyzinová, DiS.

Bakalářská práce

Návrhy na zlepšení systému odměňování zaměstnanců ve firmě Kiwi.com s.r.o.

Proposals to improve the system of remuneration of employees in Kiwi.com, Ltd.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného systému odměňování zaměstnanců ve společnosti Kiwi.com s. r. o. Teoreticko-metodologická část je zaměřena na vymezení základních pojmů v oblasti odměňování pracovníků. V analytické části je konkrétní podnik představen a je provedena analýza výsledků dotazníkového šetření, které bylo rozesláno mezi zaměstnance společnosti. Následovně jsou na základě …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the analysis of the current employee remuneration system at Kiwi.com, Ltd. The theoretical part is focused on the definition of basic concepts in the field of remuneration of employees. In the analytical part, a specific enterprise is introduced and an analysis of the results of the questionnaire survey, which was distributed among the employees of the company, is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Antonín Schneider
  • Oponent: Ing. Lucie Knyblová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Zdaňování