Bc. Marie Daňková

Bachelor's thesis

Metody editace genomu bakterií a jejich aplikace

Approaches to genome editing in bacteria and their utilization
Abstract:
Cílem práce je podat přehled metod používaných k editování genomů, zejména systémů založených na ZFN, TALEN a CRISPR/Cas. Pozornost bude zaměřena především na možnosti využití těchto systémů k cíleným změnám v genomech bakterií, např. při přípravě konstruktů s antimikrobiálním charakterem umožňujících eliminovat patogenní bakterie. Dále bude zhodnocen dopad působení těchto systémů na horizontální přenos …more
Abstract:
The aim of the thesis is to provide an overview of methods used for genome editing, particularly the systems based on the ZFN, TALEN and CRISPR/Cas methods. The thesis is focused on the possibilities of the use of these systems for targeted changes in the genomes of bacteria, e.g. preparation of constructs with antimicrobial character which allows elimination of pathogenic bacteria. Furthermore, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics

Theses on a related topic