Natálie VOPÁLKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče u klientek s hojením operační rány za využití podtlakové terapie v gynekologicko-porodnické praxi

Nursing care for clients with surgical wound healing using vacuum therapy in gyneacological and obstetric practice.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o klientky s hojením operační rány za využití podtlakové terapie v gynekologicko-porodnické praxi. Podtlaková terapie patří k moderním metodám v hojení ran a rozšířila se i do ostatních medicínských oborů. Jedním z nich, je obor gynekologie a porodnictví. Práce je členěna na dvě části, teoretickou a empirickou. V teoretické části je popsána historie …více
Abstract:
This thesis deals with nursing care for clients with healing of operation wounds using negative-pressure wound therapy in gynaecology-obstetrics practice. Negative-pressure wound therapy is a modern wound-healing method that has spread to other areas of medicine. One of them is the field of gynaecology and obstetrics. The thesis is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Drahomíra Filausová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOPÁLKOVÁ, Natálie. Ošetřovatelská péče u klientek s hojením operační rány za využití podtlakové terapie v gynekologicko-porodnické praxi. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses pmp0c0 pmp0c0/2
11. 8. 2020
Složky
Soubory
Bulanova, L.
12. 8. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.