Veronika PORCALOVÁ

Bachelor's thesis

Revitalizace brownfields v Chomutově

Revitalization of brownfields in the city of Chomutov
Abstract:
Tématem bakalářské práce je "Revitalizace brownfields v Chomutově". Tato práce zpočátku představuje charakteristiku brownfields, popisuje příčiny jejich vzniku, problematiku, jednotlivá řešení a možnosti financování. Cílem je představit lokality již jednou urbanizovaných území, které se v Chomutově vyskytují a jejich zhodnocení, popřípadě navržení možných směrů revitalizace. Záměrem jednotlivých kapitol …more
Abstract:
The topic of the thesis is "Revitalization of brownfields in Chomutov." The Thesis focuses on the characteristics of brownfields, describing its causes, problematic issues as well as solutions and financing options at its introduction. The aim is to present the sites located in Chomutov city, which have been already once urbanized and to assess them, eventually propose potential revitalisation activities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 11. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PORCALOVÁ, Veronika. Revitalizace brownfields v Chomutově. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická