Bc. Kateřina Kessnerová

Bakalářská práce

Význam Základních uměleckých škol jako výchovně-vzdělávací instituce z pohledu pedagogů

The importance of Basic art schools as educational institutions from the perspective of teachers
Anotace:
Bakalářská práce zaměřená na základní umělecké vzdělávání se věnuje vnímání významu základních uměleckých škol jako výchovně vzdělávací instituce. Teoretická část práce seznamuje s charakteristikou a fungováním základních uměleckých škol a objasňuje některé pojmy, které se v souvislosti s uměleckým vzděláváním vyskytují nejčastěji. Dále seznamuje s rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké …více
Abstract:
Bachelor thesis focused on basic art education deals with the perception of the importance of basic art schools as educational institutions. The theoretical part explains the characteristics and finctioning of basic art schools and clarifies certain cocepts that are related to art education occur most frequentla. The article introduces the Framework educational programme for basic art education, school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Helena Hlavačková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta