Bc. Tereza STAŇKOVÁ, dipl. um.

Diplomová práce

Program Ziel 3/Cíl 3 a jeho podpora umění se zaměřením na spolupráci Základní umělecké školy Dubí, Kunst- und Musikschule Dippoldiswalde e.V. a Musikverein Bannewitz e.V.

Programme Ziel 3 / Cíl 3 and its contribution to art with focus on collaboration between Základní umělecká škola Dubí, Kunst- und Musikschule Dippoldiswalde e.V. and Musikverein Bannewitz e.V.
Anotace:
Diplomová práce na téma Program Ziel 3 / Cíl 3 a jeho podpora umění se zaměřením na spolupráci Základní umělecké školy Dubí, Kunst- und Musikschule Dippoldiswalde e. V. a Musikverein Bannewitz e. V. se zaměřuje na přeshraniční spolupráci hudebních škol v České republice a ve Spolkové republice Německo. Konkrétně se zajímá o Euroregion Elbe / Labe a spolupráci uměleckých škol v Dubí, Dippoldiswalde …více
Abstract:
This master thesis is focused on cross - border cooperation of music schools in Czech republic and Federal Republic of Germany. More specifically, this thesis is concerned with cooperation between music schools from Dubí, Dippoldiswalde and Bannewitz. Considerable part of thesis is represented by chapter on regional cooperation within the EU and further details on integration the above - mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAŇKOVÁ, Tereza. Program Ziel 3/Cíl 3 a jeho podpora umění se zaměřením na spolupráci Základní umělecké školy Dubí, Kunst- und Musikschule Dippoldiswalde e.V. a Musikverein Bannewitz e.V.. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta