Ing. Veronika Císařová

Bachelor's thesis

Personalistika a personální politika podniku

Personnel and personnel policy company
Anotácia:
Práce je zaměřena na analýzu personálních prací ve společnosti AMAX, s.r.o. a zároveň popisuje správnost personálních postupů v podniku. V první, teoretické části práce jsou dle odborné literatury popsány personální činnosti a postupy jednotlivých personálních postupů, které jsou v analytické části aplikovány přímo na modelovou společnost a doplněny o vlastní názor autora. V závěru je práce doplněna …viac
Abstract:
The work is focused on the analysis of personnel work at AMAX, and also describes the accuracy of HR practices in the company. In the first, theoretical part of the thesis according to the literature described personnel practices and procedures of HR practices that are applied directly to the analytical part of the model society and added their own opinion of the author. In conclusion, the paper includes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedúci: Ing. Jiří Wagner
  • Oponent: Ing. Martin Šalé

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Sting academy

Bachelor programme / odbor:
Economy and Management / Organization and Management of small and medium sized firms