Bc. Petra KOVÁŘOVÁ

Diplomová práce

Hnízdění poštolek obecných (Falco tinnunculus) v barelech umístěných na stožárech VVN na jižním Plzeňsku

The nesting of kestrels (Falco tinnunculus) in barrels located on the pylons in the region of South Pilsen
Anotace:
V hnízdních sezónách 2010 a 2011 bylo pravidelně kontrolováno 32 barelů umístěných na stožárech VVN na jižním Plzeňsku. Jednotlivé kontroly byly prováděny tak, aby byl zaznamenán průběh celého hnízdního cyklu. Při každé návštěvě lokality bylo hnízdo foceno a zapsán aktuální stav. Tato práce navazuje na bakalářskou práci (Vacíková 2010), ve které byla data sbírána stejnou metodikou. Získaná hnízdní …více
Abstract:
In the nest seasons 2010 and 2011, thirty-two drums hung on very high voltage poles in the south of Pilsen region were regularly monitored. This thesis follows my bachelor thesis (Vacíková, 2010), in which the data were collected by the same method. The gained nesting data were made into the charts and then the nesting and reproducing success in particular years was counted, the beginning of nesting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Roman Vacík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVÁŘOVÁ, Petra. Hnízdění poštolek obecných (Falco tinnunculus) v barelech umístěných na stožárech VVN na jižním Plzeňsku. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická