Eva KRUTÁKOVÁ

Bakalářská práce

Marketingová strategie českých politických stran a její vliv na volby 2010

Marketing strategy of Czech political parties and how it influenced elections in 2010
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá politickým marketingem a jeho využitím v podmínkách České republiky. Je zaměřena hlavně na marketingové volební strategie českých politických stran realizovaných při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010. Ze získaných poznatků analyzuje vliv těchto strategií na výsledky voleb.
Abstract:
The Bachelor thesis deals with political marketing and how it is used in Czech republic´s conditions.Work is focusing mainly on marketing election strategies of Czech political-parties, which was used by them in elections for Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 2010 (House of Commons of Czech Parliament).The findings analyze influence of these strategies on voting results.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 18757

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Eliška Kubíčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRUTÁKOVÁ, Eva. Marketingová strategie českých politických stran a její vliv na volby 2010. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace