Monika Zelinková

Bakalářská práce

Sankce v daňovém právu

Sanctions in tax law
Abstract:
The aim of the work is to create a catalog of sanctions, that can be imposed in tax law sensu stricto and to define their relationship to misdemeanor and criminal law. In the introduction, there is a definition of the basic theory of tax law, which is key to understanding the issues, that the work deals with. The core of the work is formed by the definition of tax acts in administrative and criminal …více
Abstract:
Cieľom práce je vytvorenie katalógu sankcií, uložiteľných v daňovom práve sensu stricto a vymedzenie ich vzťahu k prestupkovému a trestnému právu. V úvode práce sa nachádza vymedzenie základnej teórie daňového práva, ktorá je kľúčová pre pochopenie problematiky, ktorou sa práca zaoberá. Jadro práce je tvorené vymedzením daňových činov v správnom a trestnom konaní a vytvorením katalógu sankcií, ktoré …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a právo / Finance a právo