Mgr. Vít Ronovský

Bakalářská práce

Světová náboženství z pohledu Buddhismu Diamantové cesty

Působení Ole Nydahla v České republice

World Religions from the Perspective of Diamond Way Buddhism
Anotace:
Dánský učitel tibetského buddhismu lama Ole Nydahl je vůdčí postavou celosvětového společenství Buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü na Západě a kontroverzní osobností především vzhledem k jeho nevybíravým kritikám na adresu islámu, ale také jiných světových náboženství. Cílem této práce je částečné zmapování a uchopení pohledů na světová náboženství z perspektivy členů náboženské společnosti …více
Abstract:
Lama Ole Nydahl the Danish teacher of the Tibetan Buddhism is the leading person of global fellowship Diamond Way Buddhism Karma Kagjü lineage in the West and controversial personality especially because of his censure on the address of Islam and also other world religious traditions. The aim of this project is to partly map and look over the view on the world religions from the perspective of members …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ronovský, Vít. Světová náboženství z pohledu Buddhismu Diamantové cesty. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická