Marek Mackovčin

Bachelor's thesis

Právne formy podnikania a ich efektívnosť

Legal forms of business and their effectiveness
Abstract:
MACKOVČIN, Marek: Legal forms of business and their effectiveness. [Bachelor thesis]. The College of Banking in Prague, Foreign high school Banská Bystrica. Department of finance and banking. Supervisor: Prof. Ing. Anna Šatanová, Csc. Year of defense: 2015. Number of pages: 56 The bachelor thesis deals further with writing legal forms of business, their application in the selectedd region with regard …viac
Abstract:
MACKOVČIN, Marek: Právne formy podnikania a ich efektívnosť. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. Vedúci práce: Prof. Ing. Anna Šatanová, Csc. Rok obhajoby: 2015. Počet strán:56 Bakalárska práca sa bližšie zaoberá popísaním právnych foriem podnikania, ich uplatnením vo vybranom regióne so zreteľom na ich …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedúci: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Marek Potkány, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK