Bc. Romana Velecká

Bakalářská práce

Classroom Community and Hidden Curriculum in English Language Classes

Classroom Community and Hidden Curriculum in English Language Classes
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá skrytým kurikulem a jeho vlivem na výuku anglického jazyka. Teoretická část práce se zabývá definicí pojmu skryté kurikulum. Jakým způsobem návyky, hodnoty, postoje a sociální interakce ovlivňují edukační proces. Pozornost je zaměřena zejména na upevnění sociální komunity ve třídě. Práce se také zabývá otázkou fungujícího třídního managementu, který je jedním z předpokladů …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the hidden curriculum and its impact on English language teaching. The theoretical part focuses on defining the hidden curriculum and how habits, values, attitudes and social interactions affect educational process. The attention is devoted to the importance of building social community in the classroom. The thesis also deals with the issue of effective classroom management …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Chocholatá
  • Oponent: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta