Bc. Jan Čermák, DiS.

Bakalářská práce

Současné formáty pro záznam videa

Current Formats for Recording Video
Anotace:
Tato práce v první části popisuje historii filmu od objevu camery obscury, optických hraček až do vynálezu digitální kamery. Ve druhé části jsou popsány formáty pro záznam videa, komprese videa, kodeky a kontejnery. Třetí část této práce je zaměřena na rozlišení obrazu, 3D obraz a televizní normy. V poslední části jsou popsány způsoby šíření videa, zejména televizní vysílání.
Abstract:
This thesis describes in first part history of film since the discovery of the camera obscura, optical toys until the invention of digital video camera. In second part are description formats for video recording, video compression, codecs and containers. The third part of this thesis is focused on image resolution, 3D image and TV standards. In last part are describes methods of video distributing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 3. 2012
  • Vedoucí: Ing. Bohuslav Růžička, CSc.
  • Oponent: Ing. Tomáš Melichárek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.