Bc. Tomáš SATKE

Diplomová práce

APLIKACE EKONOMETRICKÝCH MODELŮ NA PROGNOZOVÁNÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE

APPLICATION OF ECONOMETRICS MODELS TO PREDICT ECONOMIC DEVELOPMENT
Anotace:
Hlavním úkolem této diplomové práce je objasnit, co se skrývá pod pojmy ekonometrie, ekonometrické modely, ekonometrická analýza a vytvořit ekonometrický model vývoje průměrné nominální mzdy v ČR v letech 1997-2009. V první části, teoretické, jsou vysvětleny pojmy ekonometrie, ekonometrický model. Dále jsou zde rozebrány nejprve jednorovnicové modely a poté modely simultánních rovnic. V celé práci …více
Abstract:
The main task of this thesis is to explain what the terms econometrics, econometrics models, econometrics analysis mean and to create a development model of average nominal wage in the Czech Republic between years 1997-2009. The first part, the theoretical one, explains the terms econometrics, econometrics model. Furthermore it analyzes single equation models and after that simultaneous equations models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zveřejnit od: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Tibor Paulík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SATKE, Tomáš. APLIKACE EKONOMETRICKÝCH MODELŮ NA PROGNOZOVÁNÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii