Bc. Martina Mlčochová

Diplomová práce

Efektivnost recyklace odpadu

The Effectiveness of the Waste Management
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na posouzení současného stavu rodinné firmy zabývající se odpadovým hospodářstvím. Ke zhodnocení efektivnosti dochází prostřednictvím nástrojů finanční a strategické analýzy. Na základě výsledků jsou zpracovány projekty na zlepšení dané situace do budoucna se zaměřením na oblast plastů. Nejprve je doporučeno zavedení druhé směny v oblasti třídění plastů, bez a za pomoci …více
Abstract:
The thesis is focused on the assessment of the current state of the family company dealing with waste management. To evaluate the effectiveness, instruments of the financial and strategic analysis are used. On the basis of results the projects to improve the situation in the future with a focus on plastic materials are prepared. First of all, it is recommended to launch the second shift in area of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Oponent: Ing. Ondřej Moravanský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta