Bc. Martina Mlčochová

Master's thesis

Efektivnost recyklace odpadu

The Effectiveness of the Waste Management
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na posouzení současného stavu rodinné firmy zabývající se odpadovým hospodářstvím. Ke zhodnocení efektivnosti dochází prostřednictvím nástrojů finanční a strategické analýzy. Na základě výsledků jsou zpracovány projekty na zlepšení dané situace do budoucna se zaměřením na oblast plastů. Nejprve je doporučeno zavedení druhé směny v oblasti třídění plastů, bez a za pomoci …more
Abstract:
The thesis is focused on the assessment of the current state of the family company dealing with waste management. To evaluate the effectiveness, instruments of the financial and strategic analysis are used. On the basis of results the projects to improve the situation in the future with a focus on plastic materials are prepared. First of all, it is recommended to launch the second shift in area of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Reader: Ing. Ondřej Moravanský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta