Bc. Jana Valová

Diplomová práce

The Portrayal of Women in Neo-Victorian Literature

The Portrayal of Women in Neo-Victorian Literature
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou vyobrazení žen ve třech neo-Viktoriánských románech: Posedlost (Possession, 1990) A. S. Byattové, Francouzova milenka (The French Lieutenant’s Woman, 1969) Johna Fowlese a Širé Sargasové moře (Wide Sargasso Sea, 1966) Jean Rhysové. Cílem práce bylo zkoumat spletitosti vyobrazení žen v neo-Viktoriánské literatuře a dokázat, že posuzované ženy se liší a přesahují hranice …více
Abstract:
This thesis focuses on the issue of the portrayal of women in three neo-Victorian novels: Possession (1990) by A. S. Byatt, The French Lieutenant’s Woman (1969) by John Fowles and Wide Sargasso Sea (1966) by Jean Rhys. The aim of this thesis is to investigate the intricacies of female portrayal in neo-Victorian literature and prove that the discussed women diverge and transcend the limiting roles typical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta