Mgr. Lukáš Grodl

Rigorózní práce

Transnacionalismus v lex mercatoria a jeho projevy v soudobé rozhodčí praxi

Transnationalism in the Lex Mercatoria and its Manifestation in the Contemporary Arbitration Practice
Anotace:
Zatímco existence jevu lex mercatoria je všeobecně přijímána, jeho vztah ke státnímu právu a vlastní funkční vymezení je i v současné době předmětem nekončící diskuze. Tato práce představuje náhled na lex mercatoria mimo aplikační hierarchii a odpoutává se od klasického pozitivistického uchopení. Práce představuje existenci transnacionálního lex mercatoria uplatňovaného v denacionalizovaném rozhodčím …více
Abstract:
While the existence of lex mercatoria is generally accepted, its relationship to state law and own functional characterization is still subjected to an endless discussion. This thesis presents a perception of lex mercatoria outside the realm of application hierarchy and disconnects itself from the classical viewpoint of positive law. This thesis epitomises the existence of a transnational lex mercatoria …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Oponent: doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D., JUDr. Jan Havlíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta