Theses 

Právní aspekty 3D tisku – Mgr. René Braun

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. René Braun

Diplomová práce

Právní aspekty 3D tisku

Legal Issues in 3D Print

Anotace: 3D tisk je poměrně novou a rychle se rozvíjející technologií, která má velký potenciál do budoucna. Tato diplomová práce na téma Právní aspekty 3D tisku provádí obecný, ucelený výklad k technologii a souvisejícím právním otázkám tématu, které není v českém právním prostředí dosud probráno. První část se zabývá technologickými východisky 3D tisku. Druhá část je věnována oblastem praktického nasazení technologie a s tím související právní úpravou. Třetí část obsahuje výklad k právům duševního vlastnictví a tiskové předlohy. Závěrečná část analyzuje 3D tisk zbraní z pohledu českého práva.

Abstract: 3D print is relatively new and rapidly growing technology, which looks very promising for the future. This thesis on the Legal Aspects of 3D print, performs general, comprehensive interpretation of the technology and legal issues related to the topic, that has not yet been discussed in the Czech legal enviroment. First part deals with the technological aspects of 3D print. Second part deals with the pratical application of the technology and accompanying legislation. Third part contains interpretation of CAD files from intellectual property rights point of view. Last part analyzes 3D printing of weapons in the Czech law.

Klíčová slova: 3D tisk, 3D modely, předloha, technologie, právo, autorský zákon, zbraně, internet, právo a technologie, nedovolené ozbrojování, 3D print, 3D models, CAD files, technology, law, copyright, weapons, law and technology, illegal possesion of firearms

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:05, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz