Theses 

Komparace počtu vítězných utkání v prodloužení a samostatných nájezdech v NHL za poslední 4 sezóny – David Polesný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

David Polesný

Bakalářská práce

Komparace počtu vítězných utkání v prodloužení a samostatných nájezdech v NHL za poslední 4 sezóny

Comparison of winning the game in overtime and shootout in NHL over the last 4 seasons

Anotace: Cílem bakalářské práce je zjistit počet vítězných utkání, v základní část NHL, v prodloužení nebo samostatných nájezdech,za uplynulé 4 sezóny a výsledky porovnat mezi sebou. V teoretické části se nejprve zabývám historií a vývojem ledního hokeje, poté ligami, které ovlivnily vznik NHL a nakonec úpravami pravidel, za poslední 4 sezońy tj. od roku 2013 do roku 2017.

Abstract: The goal of the bachelor thesis is to find out the number of winning matches, the basic part of the NHL, in prolongation or separate raids, for the past 4 seasons and compare the results with each other. In the theoretical part, I deal first with history and development ice hockey, then leagues that have influenced NHL and a eventually adjusting the rules for the last 4 seasons ie from 2013 to 2017.

Klíčová slova: lední hokej, vznik, vývoj, historie, NHL, pravidla, prodloužení, samostatné nájezdy ice hockey, beginning, development, history, rules, overtime, shootout

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Potsch
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:38, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz