Ladislav VÁLEK

Diplomová práce

Projekt využití metody Activity Based Costing (ABC) ve firmě Witzenmann Opava, s.r.o.

The project uses Activity Based Costing (ABC) in the company Witzenmann Opava, s.r.o.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá moderním progresivním stylem řízení nákladů Activity Based Costig (ABC) a jejím aplikováním ve firmě Witzenmann Opava, s.r.o. Klasická kal-kulace totiž v současnosti nedostačuje a má množství nevýhod a nedostatků. Teoretická část se zaměřuje na přehled o informačních zdrojích o nákladech, kalkulacích a také je orientována na moderní modely řízení nákladů spolu s určením …více
Abstract:
This master thesis discusses modern progressive style of cost management - Activity Based Costing (ABC) and its appliction in company Witzenmann Opava, s.r.o. Classical calcu-lation is currently insufficient and has a number of disadvantages and shortcomings. Theoretical part focuses on an overview of sources of information on costs and calculations and is focused on advanced cost management models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
Identifikátor: 21193

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁLEK, Ladislav. Projekt využití metody Activity Based Costing (ABC) ve firmě Witzenmann Opava, s.r.o.. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe