Zuzana Přikrylová

Bakalářská práce

Hospodaření a účetnictví příspěvkové organizace Zoo Olomouc v letech 2009-2012

The Management and Accounting of the Contributory Organization Zoo Olomouc in the Years 2009-2012
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením a účetnictvím příspěvkové organizace Zoo Olomouc. Teoretická část je vypracována na základě dostupné literatury a platné legislativy o příspěvkových organizacích zřízených územně samosprávnými celky. Dále se tato část zaměřuje na zdroje financování příspěvkových organizací a finanční analýzu municipálních jednotek. V praktické části je vypracována finanční …více
Abstract:
This bachelor work focuses on the accounting and management of the contributory organization Zoo Olomouc. The theoretical part is based on the available literature and legislation in force on contributory organizations established by territorial self-governing units. In addition, this section focuses on sources of financing contributory organizations and financial analysis of municipal units. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014
Zveřejnit od: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Přikrylová, Zuzana. Hospodaření a účetnictví příspěvkové organizace Zoo Olomouc v letech 2009-2012. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe