Jennifer Kozelková

Bakalářská práce

Analýza mediální konzumace Generace Y

The analysis of Generation Y media consumption
Anotace:
Tato práce pojednává o médiích, jejich dělení, konzumaci a Generaci Y. Teoretická část provede rešerši problematiky masových médií a mediální konzumace. Jsou zde podrobně vysvětleny zásadní pojmy jako například mediální konzumace, mediální gramotnost, mediální konzument, fake news, reklama či generace Y. Cílem této práce je analyzovat mediální konzumaci Generace Y a vysvětlit, jak mediální konzumace …více
Abstract:
This work is concerned with media, splitting media into media types, media consumption and Generation Y. The theoretical part shows the research of mass media and media consumption issues. The basic terms such as media consumption, media literacy, media consumer, fake news, advertisement or Generation Y are explained in detail in this part of the work. The goal of this work is to analyse media consumption …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2018
  • Vedoucí: Daria Gunina
  • Oponent: Michal Šimůnek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74720