Jennifer Kozelková

Bachelor's thesis

Analýza mediální konzumace Generace Y

The analysis of Generation Y media consumption
Abstract:
Tato práce pojednává o médiích, jejich dělení, konzumaci a Generaci Y. Teoretická část provede rešerši problematiky masových médií a mediální konzumace. Jsou zde podrobně vysvětleny zásadní pojmy jako například mediální konzumace, mediální gramotnost, mediální konzument, fake news, reklama či generace Y. Cílem této práce je analyzovat mediální konzumaci Generace Y a vysvětlit, jak mediální konzumace …more
Abstract:
This work is concerned with media, splitting media into media types, media consumption and Generation Y. The theoretical part shows the research of mass media and media consumption issues. The basic terms such as media consumption, media literacy, media consumer, fake news, advertisement or Generation Y are explained in detail in this part of the work. The goal of this work is to analyse media consumption …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2018
  • Supervisor: Daria Gunina
  • Reader: Michal Šimůnek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74720