Mgr. Martin Janků

Bachelor's thesis

Koncept vazeb skupin organizovaného zločinu a terorismu na případu Čečenska

The Crime-Terror Nexus and its verification on case study of Chechnya
Anotácia:
Text se zabývá vymezením hlavních rysů možné spolupráce mezi skupinami organizovaného zločinu a terorismu a to jak z hlediska společných znaků, tak i činností a geografickými oblastmi působení. Tato část má za úkol poskytnout teoreticky koncept, ježto poslouží jako základ pro rozbor vztahů na území Čečenska. Zde je zmíněna charakteristika jak čečenského organizovaného zločinu, čečenské mafie, tak rozfázovaný …viac
Abstract:
Thus text is engaged in definition of the outlines of possible cooperation among the organized crime and terrorist groups, in term of signs in common, as well as activity and incidence of geographic areas. This part has as one´s task to offer a theoretical concept, which answer for base of analysis of human relations in Chechen territory. There´s mentioned characterization both Chechen organized crime …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimír Vaďura, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií