Bc. Pavel Hubáček

Diplomová práce

Fundamentální a technická analýza na akciovém trhu

Fundamental and Technical Analysis of the Stock Market
Anotace:
V této diplomové práci se zabývám fundamentální a technickou analýzou na akciovém trhu. Hlavním cílem mé diplomové práce je popsat a konkrétními obchody dokázat, že kombinací fundamentální a technické analýzy je možné na akciovém trhu dosahovat výnosů. V teoreticko-metodologické části se nejprve zabývám akciovým trhem v obecné rovině. V dalších kapitolách již detailně popisuji technickou a fundamentální …více
Abstract:
In this thesis deals with the fundamental and technical analysis of the stock market.The main objective of this thesis is to describe and demonstrate specific trades that combines fundamental and technical analysis, it is possible to achieve stock market returns. The theoretical and methodological part is concerned with the stock market in general. The following chapters describe in detail already …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby