Theses 

Fundamentální a technická analýza na akciovém trhu – Bc. Pavel Hubáček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Pavel Hubáček

Diplomová práce

Fundamentální a technická analýza na akciovém trhu

Fundamental and Technical Analysis of the Stock Market

Anotace: V této diplomové práci se zabývám fundamentální a technickou analýzou na akciovém trhu. Hlavním cílem mé diplomové práce je popsat a konkrétními obchody dokázat, že kombinací fundamentální a technické analýzy je možné na akciovém trhu dosahovat výnosů. V teoreticko-metodologické části se nejprve zabývám akciovým trhem v obecné rovině. V dalších kapitolách již detailně popisuji technickou a fundamentální analýzu. Teoretickou část zakončuji popisem psychologické analýzy. V aplikační části mé diplomové práce detailně popisuji obchodní strategii. Druhou kapitolu věnuji jednotlivým obchodům. Na konci diplomové práce jsem došel k závěru, že na základě historických výsledků popisované strategie, je možné dosahovat kombinací technické a fundamentální analýzy výnosů.

Abstract: In this thesis deals with the fundamental and technical analysis of the stock market.The main objective of this thesis is to describe and demonstrate specific trades that combines fundamental and technical analysis, it is possible to achieve stock market returns. The theoretical and methodological part is concerned with the stock market in general. The following chapters describe in detail already technical and fundamental analysis. The theoretical part concludes with a description of psychological analysis. In the practical part of my thesis I describe in detail the business strategy. The second chapter is devoted to individual stores.At the end of the thesis, I concluded that, based on historical results described strategy, it is possible to achieve a combination of technical and fundamental analysis of returns.

Klíčová slova: Akciový trh, technická analýza, fundamentální analýza, obchodní strategie, poměrové ukazatele, technické indikátory, tržní kapitalizace, index relativní síly. The stock market, technical analysis, fundamental analysis, business strategy, financial ratios, technical indicators, market capitalization, relative strength index.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 05:09, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz