Michal Rudinský

Bakalářská práce

CUDA technologie v algoritmech zpracování obrazu

CUDA Technology in the Algorithms of Digital Image Processing
Anotace:
Táto bakalárska práca sa venuje technológi CUDA a digitálnemu spracovaniu obrazu. Práca opisuje vybrané metódy spracovávania obrazu sekvenčne aj paralelne. Jedná sa o metódy: zmena rozmeru obrazu a detekcia pozadia v obraze. Práca porovnáva spracovávané algoritmy a popisuje ich rozdiely a zrýchlenie paralelného algoritmu.
Abstract:
This bachelor thesis deals with CUDA technology and digital image processing. Thesis describes selected image processing methods sequentially and parallel. This methods are: image resize and background detection. Thesis compares processed algorithms and describes their differences and acceleration of parallel algorithm.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 8. 2013
  • Vedoucí: Eduard Sojka
  • Oponent: Jan Gaura, Jan Gaura

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika